บริการวิชาการ ติวขั้นเทพ สอบนายสิบตำรวจ (7)
บริการวิชาการแก่สังคม - บริการวิชาการ ติวขั้นเทพ สอบนายสิบตำรวจ

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการติวขั้นเทพสอบนายสิบตำรวจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 1202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โครงการครั้งนี้ไม่มีค่าลงทะเบียน ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ธนิตย์ บุณยะวันตัง มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก กลุ่มผู้เข้าร่วมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ศิษย์เก่าวิทยาลัยกฎหมายฯ และบุคคลทั่วไป

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 41x
Powered by Phoca Gallery