ภาพบรรยากาศ โครงการฮักกัน มั่นแก่นน้องพี่ CLG สัมพันธ์

  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562 11:56
  • เขียนโดย Admin
  • ฮิต: 128

ภาพบรรยากาศ โครงการฮักกัน มั่นแก่นน้องพี่ CLG สัมพันธ์

 

 

               วิทยาลัยได้ดำเนินโครงการฮักกัน มั่นแก่นน้องพี่ CLG สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ภายในงานจัดการประกวด ดาว เดือน และกาแล็คซี่ วิทยาลัยกฎหมายฯ มีผู้เข้าประกวด จำนวน 3 สาขาวิชา 9 คนด้วยกัน ได้แก่
                                       1. L1 นายไชยยา เตียงตั้ง  (น้องบาส)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                                       2. L2 นายฐนศักดิ์ ศิลาวงศ์  (น้องบอม)  สาขาวิชารัฐศาสตร์
                                       3. L3 นายปณิธาน ผกาแดง  (น้องมิ้นท์)  สาขาวิชานิติศาสตร์
                                       4. C1 นางสาวศิริวัฒนา ชูอาวุธ  (น้องน้อยหน่า)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                                       5. C2 นางสาวฝนทิพย์ ชูชม  (น้องฝน)  สาขาวิชารัฐศาสตร์
                                       6. C3 นางสาวทิฆัมพร บุญช่วย  (น้องนิว)  สาขาวิชานิติศาสตร์
                                       7. G1 นายอานนท์ แก้วใส  (น้องบอล)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                                       8. G2 นายอัมรินทร์ หิงทอง  (น้องเฟิร์ส)  สาขาวิชารัฐศาสตร์
                                       9. G3 นายภานุเดช ศรีไสว  (น้องเจต)  สาขาวิชานิติศาสตร์