โครงการติวเข้มสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น 2562

  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 15:53
  • เขียนโดย Admin
  • ฮิต: 114

โครงการติวเข้มสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ Otop  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ บรรยายเรื่อง
- วิชาความสามารถในการศึกษา
- วิชาภาษาไทย
- วิชาภาษาอังกฤษ
และท่านอาจารย์ธนิตย์ บุณยะวันตัง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่อง
- วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ