การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 2561

  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2562 13:03
  • เขียนโดย Admin
  • ฮิต: 103

คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุรภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยกฎหมายฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ