เนื้อหา

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมรอบกองไฟ โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปี 2562

 • หมวด: ข่าวกิจกรรม
 • เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 17 สิงหาคม 2562 14:57
 • เขียนโดย Admin
 • ฮิต: 111

 

 

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมรอบกองไฟ ของน้องๆสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปี 2562 จัดขึ้นณ โรงเรียนบ้านหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 2561

 • หมวด: ข่าวกิจกรรม
 • เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2562 13:03
 • เขียนโดย Admin
 • ฮิต: 104

คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุรภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยกฎหมายฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ภาพบรรยากาศ โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยกฎหมายฯ 2562

 • หมวด: ข่าวกิจกรรม
 • เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562 13:34
 • เขียนโดย Admin
 • ฮิต: 104

ภาพบรรยากาศ โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปี 2562

                   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยกฎหมายฯ ภายในงานได้จัดกิจกรรมทำบัญตักบาตร สร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรและนักศึกษา และจัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม แก่ศิษย์เก่าวิทยาลัยกฎหมายฯ จำนวน 130 ท่าน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง รูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรี มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 

โครงการติวเข้มสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น 2562

 • หมวด: ข่าวกิจกรรม
 • เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 15:53
 • เขียนโดย Admin
 • ฮิต: 115

โครงการติวเข้มสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ Otop  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ บรรยายเรื่อง
- วิชาความสามารถในการศึกษา
- วิชาภาษาไทย
- วิชาภาษาอังกฤษ
และท่านอาจารย์ธนิตย์ บุณยะวันตัง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่อง
- วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

ภาพบรรยากาศ โครงการฮักกัน มั่นแก่นน้องพี่ CLG สัมพันธ์

 • หมวด: ข่าวกิจกรรม
 • เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562 11:56
 • เขียนโดย Admin
 • ฮิต: 129

ภาพบรรยากาศ โครงการฮักกัน มั่นแก่นน้องพี่ CLG สัมพันธ์

 

 

               วิทยาลัยได้ดำเนินโครงการฮักกัน มั่นแก่นน้องพี่ CLG สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ภายในงานจัดการประกวด ดาว เดือน และกาแล็คซี่ วิทยาลัยกฎหมายฯ มีผู้เข้าประกวด จำนวน 3 สาขาวิชา 9 คนด้วยกัน ได้แก่
                                       1. L1 นายไชยยา เตียงตั้ง  (น้องบาส)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                                       2. L2 นายฐนศักดิ์ ศิลาวงศ์  (น้องบอม)  สาขาวิชารัฐศาสตร์
                                       3. L3 นายปณิธาน ผกาแดง  (น้องมิ้นท์)  สาขาวิชานิติศาสตร์
                                       4. C1 นางสาวศิริวัฒนา ชูอาวุธ  (น้องน้อยหน่า)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                                       5. C2 นางสาวฝนทิพย์ ชูชม  (น้องฝน)  สาขาวิชารัฐศาสตร์
                                       6. C3 นางสาวทิฆัมพร บุญช่วย  (น้องนิว)  สาขาวิชานิติศาสตร์
                                       7. G1 นายอานนท์ แก้วใส  (น้องบอล)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                                       8. G2 นายอัมรินทร์ หิงทอง  (น้องเฟิร์ส)  สาขาวิชารัฐศาสตร์
                                       9. G3 นายภานุเดช ศรีไสว  (น้องเจต)  สาขาวิชานิติศาสตร์